Lokalizacja

Biuro kierownika budowy:

ul. Pod Urwiskiem dz. 20/35

Szczecin 71-497