Szczecin – Retail Park Szosa Polska

WYNAJEM POWIERZCHNI HANDLOWO-USŁUGOWEJ RETAIL PARK SZOSA POLSKA

Spółka Empirium Deweloper jest jedynym właścicielem gruntu numer 38/70 obręb 3011 (Nad-Odrą 11) o powierzchni 3835 m2 leżącego w Szczecinie przy ul. Szosa Polska w dzielnicy Bukowo. Uchwała Rady Miasta Szczecin nr LIX/1094/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Bukowo-Kolonistów” przewiduje dla tego terenu zabudowę handlowo- usługową. Powierzchnia zabudowy stanowić będzie 35% powierzchni działki, tak więc powierzchnia użytkowa, która uzyskamy będzie wynosić około 1200 m2.

 

Przewidujemy na przedmiotowym terenie zabudowę parterową, z parkingiem na około 50 pojazdów samochodowych co umożliwi klientom możliwość swobodnego parkowania.

Na obecnym etapie możemy wydzielić lokale o dowolnej powierzchni od 30 do 1200 m2. Sąsiedztwo działki to grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, nowoczesnymi, wybudowanymi na przełomie kilku ostatnich lat.
Rejon położenia działki jest bardzo atrakcyjny ze względu na lokalizację: główna droga do Polic. Działka zlokalizowana jest przy węźle drogowym zapewniającym sprawną komunikację pomiędzy centrum Szczecina i Polic.

 

Obowiązujący plan zagospodarowania oraz brak w rejonie obiektów o charakterze handlowym, usługowym jak i rozrywkowym dodatkowo uatrakcyjnia planowany obiekt. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny pod budownictwo wielorodzinne.

Wiosną 2019 roku szczecińska spółka TBS Sp. Z o.o. w sąsiedztwie odda do użytkowania inwestycję składającą się z 9 budynków co daje 274 lokale mieszkalne. Na terenie osiedla powstanie również przedszkole. W dalszym okresie planowane jest poszerzenie inwestycji o kolejne budynki. Mianowice docelowo TBS wybuduje 27 budynków co da łącznie ponad 1000 mieszkań.

 

W mniej więcej tym samym okresie spółka Tomaszewicz Development odda do użytku 88 mieszkań, a docelowo 200 w inwestycji Lawendowe Wzgórze. Powyższe inwestycje niewątpliwie wpłyną na atrakcyjność lokali handlowo- usługowych na przedmiotowej działce. Według kompleksowych badań ruchu przeprowadzonych przez Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. oddział w Polsce na zlecenie Gminy Miasto Szczecin w dniu 18 czerwca 2010 roku wynika, że natężenie ruchu na ul. Szosa Polska stanowi aż 6% całkowitego natężenia ruchu w Szczecinie. Badanie przeprowadzane było przez 8 godzin w ciągu doby w dwóch okresach czasowych: 07:00-11:00 i 14:00-18:00.

Kontynuacja kompleksowych badań natężenia ruchu zleconych przez Gminę Miasto Szczecin firmie WYG International Sp. z o.o. została przeprowadzona 18 października 2016 roku. Sami pasażerowie komunikacji zbiorowej to prawie 1000 osób w ciągu godziny. Badania wykazały, że ruch jest 3 razy większy niż w 2010 roku.

 

Lokalizacja

 

Ulica Szosa Polska stanowi najkrótszy dojazd do Zakładów Chemicznych „Police” S.A. wchodzących w skład Grupy Azoty. Zakłady chemiczne są najbardziej znaczącym kompleksem  przemysłowym zajmującym ścisłe miejsce w czołówce zarówno polskiego jak i międzynarodowego rynku chemicznego.

Planowany obiekt z całą pewnością przyciągnie do siebie bardzo wielu odwiedzających co jest gwarancją sukcesu przedsięwzięcia.

Zapraszam do współpracy.

 

Pliki do pobrania: