FINANSOWANIE

 

Etapy procesu zakupu nieruchomości i jego finansowania:

 

Etap 1. WYBÓR NIERUCHOMOŚCI

Pełna oferta sprzedaży naszych nieruchomości dostępna jest na naszej stronie internetowej. Przed podjęciem decyzji o wyborze lokalizacji domu, mieszkania lub działki budowlanej, zachęcamy do odwiedzenia naszego biura sprzedaży. Nasi pracownicy chętnie przybliżą Państwu szczegóły aktualnej oferty i odpowiedzą na zadawane pytania.

Biuro Sprzedaży mieści się w przy ul. Niemcewicza 26 w Szczecinie pok. 610 (VI – piętro) i jest czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminów spotkań pod numerem: 533 344 335 lub za pośrednictwem poczty e-mail: sprzedaz@empiriumdeweloper.pl.

Etap 2. REZERWACJA NIERUCHOMOŚCI

Po wyborze mieszkania domu lub działki budowlanej prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z biurem sprzedaży. Rezerwacji można dokonać  na okres 7 dni bez zobowiązań finansowych. W tym czasie macie Państwo możliwość zapoznać się z przekazanymi przez nas dokumentami dotyczącymi wybranej nieruchomości m in.: z treścią prospektu informacyjnego, projektem umowy rezerwacyjnej i umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej.  Do założenia rezerwacji bezpłatnej wymagane są Państwa dane osobowe i dane do kontaktu  tj.:  imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adresu e-mail przekazywane zgodnie z klauzulami informacyjnymi dot. danych osobowych (RODO).

Jeżeli przyszły Państwa zakup jest uwarunkowany od decyzji np. banku,  w związku z chęcią otrzymania dofinansowania brakującego wkładu środków pieniężnych z kredytu,  deweloper wymaga w takiej sytuacji zawarcia umowy rezerwacyjnej, na okres umożliwiający uzyskanie informacji z banku o przyznanym Państwu kredycie lub decyzji o odmowie jego udzielenia. Podpisanie umowy rezerwacyjnej, wiąże się z wniesieniem przez Państwa opłaty rezerwacyjnej. W przypadku otrzymania negatywnej decyzji banku opłata rezerwacyjna jest Państwu zwracana w 100%, w przypadku decyzji pozytywnej wniesiona opłata rezerwacyjna zostanie przeksięgowana przez dewelopera po podpisaniu przez strony umowy deweloperskiej. Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszych stałych partnerów finansowych do spraw kredytów hipotecznych. Chętnie pomożemy Państwu w pozyskaniu finansowania wybranej nieruchomości. Pomoc doradców jest całkowicie bezpłatna i kompleksowa.

Etap 3. PODPISANIE UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ LUB DEWELOPERSKIEJ

Jeżeli jesteście Państwo gotowi do transakcji zarezerwowanego: domu, mieszkania lub działki to kolejnym etapem w procesie zakupu  nieruchomości jest podpisanie umowy przedwstępnej lub umowy deweloperskiej,  w formie aktu notarialnego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa – „Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”. W przypadku zakupu mieszkania lub domu  opłaty notarialne, ponoszone są przez Kupującego i dewelopera po połowie , w przypadku zakupu działki budowlanej opłata notarialna przy podpisaniu umowy przedwstępnej ponoszona jest w całości przez Kupującego.

Etap 4. PŁATNOŚCI

Zapłata należności przez Kupujących dokonywana jest na podstawie harmonogramu płatności dla danej inwestycji deweloperskiej  w treści podpisanej umowy deweloperskiej (na indywidualny rachunek powierniczy).  

Etap 5. ODBIÓR TECHNICZNY

Odbiór techniczny mieszkania lub domu,  a zarazem wydanie nieruchomości Kupującym,   dokonywane są w przypadku:  uzyskania przez dewelopera ostatecznej decyzji o zakończeniu budowy lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Warunkiem przystąpienia do odbioru i wydania nieruchomości jest potwierdzenie zapłaty wszystkich zobowiązań finansowych Kupującego.  Z czynności odbiorowych spisywane są protokoły, przekazywane są klucze od nieruchomości, gwarancje producenckie na wybrane urządzenia, instrukcja użytkowania lokalu.  Po wydaniu nieruchomości mogą Państwo przystąpić do zawarcia umów z dostawcami mediów a także  rozpocząć roboty wykończeniowe. Od momentu wydania nieruchomości Kupującym obowiązuje 5-letnia rękojmia. 

Etap 7. PODPISANIE UMOWY PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI

Umowa przeniesienia praw własności do nieruchomości to ostatni etap w procesie zakupu nieruchomości. Zawierana jest w formie aktu notarialnego. Opłata notarialna za podpisanie umowy końcowej  ponoszona jest całkowicie przez Stronę Kupującą.